ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Специализирани професионални обучения

в областта на колопроктологията и свързаните с нея области като анатомия, патология, хирургия, образна диагностика и др.

Разработване на програми

за продължително обучение и поддържане на квалификацията в колопроктологията.

Подпомагане научното и практическо развитие

на медиците в областта на колопроктологията, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите им.

Пренасяне постиженията

в областта на колопроктологията от Европа и света в България.

Учредяване на фондове

за отпускане на стипендии, както и отпускане на стипендии, помощи, награди и финансово подпомагане на талантливи студенти-медици, лекари и други здравни специалисти.

Съдействане за повишаване

на професионалната и преподавателска компетентност на преподавателите...

Стимулиране

на научно-изследователската дейност в областта на колопроктологията.

Разширяване информираност

на населението в областта на колопроктологията, профилактиката и лечението на заболяванията на дебелото и правото черво.

bscp_logo