ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ И ГОДИШНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ (20-22 ноември 2020г.)

Такса правоучастие:

Ранна регистрация /до 30 август/:
за лекари специалисти – 60 лв.
за лекари специализанти и специалисти по здравни грижи – 30 лв.
За членове на БДКП – 0 лв. /необходима е регистрация/
За студенти и пенсионирани лекари – 0 лв./необходима е регистрация/

Късна регистрация /до 30 октомври/:
за лекари специалисти – 100 лв.
за лекари специализанти и специалисти по здравни грижи – 50 лв.
За членове на БДКП – 20 лв.
За студенти и пенсионирани лекари – 0 лв. /необходима е регистрация/

Таксата регистрация включва:

  • Достъп до научните сесии
  • Научни материали
  • Кафе паузи, обяд и коктейл

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМА И СРЕЩАТА

 

 

Всички желаещи да представят устен доклад или постер, следва да изпратят резюме до 300 думи.

 

ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД / ПОСТЕР В СИМПОЗИУМА

 

Краен срок за изпращане на резюмета – 30 август 2020 г.

Изпращане на потвърждение за участие с доклад – 15 септември 2020 г.

Всички представящи автори следва да бъдат регистрирани.